Wprowadzenie W Chrześcijaństwo Wyd. 4 – Joseph Ratzinger

28,08

Opis

We Wprowadzeniu w chrzeand#347;cijaand#324;stwo poprzez analizand#281; Credo autor wtajemnicza czytelników w gand#322;and#281;bokie rozumienie kluczowych zagadnieand#324; wiary, dajand#261;c and#347;wiadectwo zarówno doskonaand#322;ej znajomoand#347;ci sytuacji dzisiejszego czand#322;owieka, jak i ogromnej otwartoand#347;ci na wspóand#322;czesne prand#261;dy myand#347;lowe. Powróand#263;my do pytania o Boga i Chrystusa – pytania, które stanowi jand#261;dro wszelkiego wprowadzenia w chrzeandnot;and#347;cijaand#324;skand#261; wiarand#281;. Jedno widaand#263; juand#380; teraz: and#380;e mistyczne aspekty pojand#281;cia Boga, na które zwracajand#261; nam uwagand#281; religie azjatyckie, muszand#261; wyraand#378;nie okreand#347;laand#263; równieand#380; naszand#261; myand#347;l i wiarand#281;. Bóg uzyskaand#322; w Chrystusie konkretandnot;nand#261; postaand#263;, ale teand#380; Jego tajemnica tym sposobem staand#322;a siand#281; jeszcze wiand#281;ksza. Bóg nieskoand#324;czenie przewyand#380;sza wszelkie nasze pojand#281;cia, wszelkie nasze obrazy i imiona Boga. Wyznajemy Go jako Trójcand#281; and#346;wiand#281;tand#261;, co jednak w and#380;adnym razie nie oznacza, and#380;e wszystko o Nim juand#380; wiemy, wrand#281;cz przeciwnie: pojand#281;cie Trójcy and#346;wiand#281;tej uzmyandnot;sand#322;awia nam, jak skromna jest nasza wiedza o Bogu i w jak niewielkim stopniu moand#380;emy Go pojand#261;and#263; czy ogarnand#261;and#263;. Problem teodycei, który dzisiaj, po straszliandnot;wych doand#347;wiadczeniach, jakie zgotowaand#322;y ludzkoand#347;ci toandnot;talitarne reand#380;ymy (pozwoland#281; sobie przypomnieand#263; tylko przestrogand#281; Auschwitz), staje przed nami z paland#261;cand#261; siand#322;and#261;, jeszcze raz uwidacznia nam jednoczeand#347;nie, and#380;e Boga nie moand#380;emy zdefiniowaand#263; czy wrand#281;cz przeniknand#261;and#263;. Odpoandnot;wiedand#378;, jakand#261; od Boga otrzymaand#322; Hiob, niczego wszak nie wyjaand#347;nia, a jedynie przypomina nam o naszych ograandnot;niczeniach i powand#347;ciand#261;ga nasze urojenie, and#380;e moand#380;emy o wszystkim wydaand#263; sand#261;d i definitywnie siand#281; wypowieandnot;dzieand#263;. Zachand#281;ca nas, byand#347;my ufali niepojand#281;tej tajemnicy Boga. [ze wstand#281;pu Autora]

fanki violetty, tender po polsku, instagram bez filtra, thrawn ascendancy, jaksa komuda, the empress, swuat, kafkowska czyli absurdalna krzyżówka, baba jaga dla dorosłych filmy, szustak stacja 7, bezswit, yuval noah harari znane osiągnięcia, seria polish jazz, małgorzata minta, insladia, książki fantasy dla 12 latki, atlas anatomii abrahams, czarna góra pilipiuk, oleg łatyszonek

yyyyy