M.Ostrowski Sp. J. - riedel.net.plM.Ostrowski Sp. J. - riedel.net.pl
    MOSTROWSKI.PL
    MUZYCZNY.PL
    KONTAKT
M.Ostrowski Sp. J. - riedel.net.pl


Zestawy głośnikowe
  CF-CFX
  Sygma
  TRX
  PN/PNX
  ST/STX
  Line Array
  Iconyx

Wzmacniacze mocy
  Wzmacniacze mocy
    Seria PF
    Seria PM
    Seria PN

Dystrybucja sygnałów CobraNet
  Opis

RHAON
  Opis

CobraNet - cyfrowa sieć audioCobraNet jest technologią rozwiniętą przez Peak Audio, dział firmy Cirrus Logic, służącą do transportu sygnałów fonicznych oraz danych kontrolnych przez sieć Ethernet. CobraNet pozwala na przesłanie wysokiej jakości audio przez okablowanie i infrastrukturę sieci Ethernet, z zachowaniem integralności cyfrowego sygnału fonicznego.

Użytkownicy systemu CobraNet w prosty sposób łączą wszystkie urządzenia wspierające format CobraNet przy użyciu przełączników sieciowych (switch) lub koncentratorów sieciowych (hub), tak aby sygnały audio mogły być dystrybuowane pomiędzy urządzeniami. Sygnały mogą być zaadresowane do konkretnych urządzeń lub rozgłaszane w sieci, czyli dostępne dla wszystkich urządzeń w sieci.

Standardowy protokół sieciowy Ethernet nie jest idealny do transmisji audio, ponieważ pozwala na transmisję danych przez wszystkie urządzenia w tym samym czasie. Taka własność sprawia, że mogą nastąpić kolizje pakietów, które musza być zarządzane poprzez wprowadzenie różnych opóźnień czasowych. Dla procesora obsługującego pliki tekstowe nie jest istotne czy pakiet nr 1 dotrze przed czy po pakiecie nr 2, czy nawet po pakiecie nr 15, ponieważ procesor może ułożyć przychodzące pakiety w odpowiedniej kolejności przed wyświetleniem całego tekstu.

CobraNetW przypadku profesjonalne aplikacji audio wszystkie cyfrowe dane foniczne muszą dotrzeć, być zdekodowane i przetworzone na dźwięk w takiej kolejności, w jakiej zostały wysłane, bez żadnych błędów transmisji. Takie zadanie spełnia protokół CobraNet. Oprogramowanie CobraNet implementuje protokół, który powoduje, że transmisja danych w sieci Ethernet jest deterministyczna, zapewniając przy tym, że nie wystąpią kolizję i sygnały audio są bezstratnie przesyłane w czasie rzeczywistym.

W ten sposób CobraNet łączy korzyści, takie jak skończona latencja oraz przesyłanie sygnałów fonicznych w czasie rzeczywistym, z kosztem, wygodą i niezawodnością zestandaryzowanej struktury Ethernet (urządzenia sieciowe oraz okablowanie).

CobraNet
CobraNet Breakout Box

CobraNet Breakout BoxZadania
CobraNet Breakout Box firmy Renkus-Heinz umożliwia wykorzystanie zalet cyfrowej technologii CobraNet w systemach bez konieczności użycia specjalnych wzmacniaczy. Urządzenie to jest często stosowane do uzupełnienia istniejącego systemu o technologię CobraNet i do umożliwienia wprowadzenia sygnałów CobraNet do aktywnych zestawów głośnikowych Renkus-Heinz serii PN.

Wyjścia
Analogowe: CobraNet Breakout Box zawiera sześć symetrycznych kanałów wyjściowych obsługujących sygnały +6dBV. Urządzenie jest symetryczne od wyjścia różnicowego 105db+ konwertera C/Am przez symetryczny filtr dolnoprzepustowy 55 kHz do wyjścia. Dla każdego wyjścia użyto złącza Phoenix. Wyjścia mogą być wyciszane przełącznikiem On/Off. Każdy z sześciu sygnałów w cyfrowej sieci CobraNet może być wykorzystany. Wybór odbywa się przy pomocy oprogramowania Renkus-Heinz CobraNet.

Pasmo jest szersze niż 20 Hz do 20 kHz ze współczynnikiem THD+N mniejszym niż .02%.

Wejścia
CobraNet: Dwa złącza Ethernet RJ-45 umożliwiają nadmiarową transmisję sygnału CobraNet.
Analogowe: CobraNet Breakout Box zawiera dwa symetryczne wejścia liniowe. Jedno z nich opisane jako CNet może być użyte do wprowadzenia sygnału analogowego do sieci CobraNet. Sygnał ten może być wysłany do dowolnej lokalizacji w obrębie sieci CobraNet. Drugie wejście opisane jako LineIn omija system CobraNet i przekazuje sygnał bezpośrednio do aktywnych zestawów głośnikowych.

Budowa
CobraNet Breakout Box firmy Renkus-Heinz jest zaprojektowane do montażu w gronie głośnikowym złożonych z aktywnych zestawów. Zawiera kołnierze montażowe, umożliwiające mocowanie z tyłu zestawu głośnikowego lub w innym miejscu w gronie. Istnieje opcja montażu urządzenia w szafie sprzętowej rack 19. przy użyciu specjalnego uchwytu. Wszystkie złącza znajdują się na panelu przednim.

Zasilanie
CobraNet Breakout Box firmy Renkus-Heinz pracuje z zasilaniem 50/60 Hz AC, napięcie od 90 do 260V. Wybór napięcia liniowego następuje automatycznie. Zasilanie jest doprowadzone do urządzenia za pomocą złącza Powercon.


Dodatkowe materiały: | Podręcznik użytkownika CobraNet | Dokument techniczny o CobraNet |
   MOSTROWSKI.PL    MUZYCZNY.PL    KONTAKT
    Copyright ©2009 - 2022 mostrowski.pl, muzyczny.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.